Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende trajecten aan. Afhankelijk van uw vraag, de wens van ouders, het kind of de jongere, kijken we naar een passend traject.

Psychodiagnostisch onderzoek »
Behandeling en trainingen »
Advisering aan scholen »

Wanneer is hulp vanuit onze praktijk niet passend:

  • De jeugdige is ten tijde van de aanmelding niet ouder dan 17 jaar en 3 maanden.
  • De hulpvraag vraagt op voorhand de inzet van meerdere disciplines zoals een kinder- en jeugdpsychiater of verslavingsarts.
  • De jeugdige is in crisis of dreigt in crisis te geraken.
  • Er is al een lopende behandeling in de S-GGZ.
  • Als ouders gescheiden zijn en de omgang met de jeugdige en/of ouders onderling verloopt niet goed.