Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek wordt ingezet om een beeld te krijgen van de achtergrond en verklaring van de problemen, alsook van de sterke kanten van uw kind. Als onderzoeksmiddelen maken wij zowel gebruik van genormeerde tests en vragenlijsten, als van observaties, gesprekken of spel. Op grond hiervan geven wij gerichte adviezen met betrekking tot de begeleiding van uw kind thuis en op school.

Met betrekking tot psychodiagnostisch onderzoek is het volgende bij ons mogelijk:

  • Intelligentiebepaling
  • Onderzoek naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en ASS
  • Inzicht in de sociale en emotionele ontwikkeling (o.a. persoonlijkheid, zelfvertrouwen, angst, ouder-kindinteractie)
  • Onderzoek naar aandacht en concentratie
  • In kaart brengen van leerproblematiek
  • Vaststellen van dyslexie en opstellen van dyslexieverklaring
  • Vaststellen van dyscalculie en opstellen van dyscalculieverklaring