Behandeling en trainingen

Wij geven kortdurende behandeling en begeleiding bij diverse problemen, zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen van kinderen.

Ouders

Voor ouders gebeurt dit in de vorm van (oplossingsgerichte) oudergesprekken. Hierin bespreken wij samen met u hoe u op een effectieve manier met het probleemgedrag van uw kind om kunt gaan. Wat gaat er al goed en hoe kunt u dit verder versterken? Wat kunt verbeteren in de omgang tussen u en uw kind(eren)?

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren bieden wij individuele behandelingen voor hun problematiek in de vorm van gesprekken of spel. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Leren omgaan met angsten
  • Psycho-educatie over ADHD, ASS of leerproblemen
  • Emotieregulatietraining
  • Psychotherapie door middel van spel
  • Faalangstreductie-training
  • Training sociale weerbaarheid
  • Rouwverwerking, met name bij complexe rouw
  • EMDR voor onverwerkte trauma’s en angsten
  • Omgaan met en overwinnen van depressieve klachten
  • Floorplay, voor het versterken van de ontwikkeling van kinderen tussen 0-6 jaar