Suggesties of klachten

Heeft u suggesties of tips, uw hulpverlener hoort ze graag van u. Daarnaast kunt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon. Bent u ergens ontevreden over of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Vertrouwenspersoon

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies en/of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon van Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de orthopedagogen- en jeugdpsychologenpraktijk van Oene & Postma. Voor meer informatie over Jeugdstem/ Adviespunt Zorgbelang zie: Over Jeugdstem Adviespunt Zorgbelang

Klachtenportaal Zorg

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Zie hiervoor het klachtenregelement.
Voor onze klachtprocedure zie:  Klachtenregeling van Oene & Postma