Praktische informatie

Vergoedingen en tarieven

Basis generalistische GGZ (BG-GGZ) en Jeugdhulp vergoed door gemeenten

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de vergoedingen voor orthopedagogische en jeugdpsychologische hulp worden geregeld vanuit de gemeente waar het kind of de jongere (tot 18 jaar) woont.

Wij hebben  een contract met de gemeenten Ede, Veenendaal, Rhenen, Scherpenzeel, Woudenberg,  Nijkerk en Wageningen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorg, is er vaak sprake van (een vermoeden van) een stoornis. De huisarts kan tevens een verwijzing voor jeugdhulp geven. Ook is het mogelijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een sociaal team in uw gemeente uw kind naar onze praktijk verwijst, voor hulp in het kader van de BG-GGZ of Jeugdhulp. In dit geval hoeft de huisarts niet meer te verwijzen.

Zelf betalen mogelijk

Uiteraard is het ook mogelijk zelf de zorg te betalen. Er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig en de gemeente is niet op de hoogte van de aanmelding. Wij hanteren per consult van 45 minuten een tarief van € 90,-. De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden met u afgesproken in het eerste gesprek. Wanneer er sprake is van niet-verzekerde zorg, ontvangt u de nota’s rechtstreeks van ons. Deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de gemeente.

 

Dossier en Privacy

De praktijk heeft een wettelijke bewaarplicht van cliëntgegevens van 15 jaar. Uw gegevens blijven in die periode veilig bewaard en zullen na 15 jaar worden vernietigd. Wij vinden de privacy van uw gegevens erg belangrijk. In ons privacystatement kunt u lezen welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt en waarvoor deze gebruikt worden. Tevens staat hierin opgenomen welke rechten u hebt.

 

Registraties en lidmaatschappen

De Orthopedagogen- en Jeugdpsychologenpraktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en pedagogen (NVO) en werkt volgens de Beroepscode van de NVO.  Ook zijn we geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor Psychologen (NIP) en het SKJ.

Kamer van Koophandel: 09203529